રાજશ્રી પોલીફીલ તથા સેવા રૂરલ ઝઘડિયા ના ઉપક્રમે આંખ તપાસ તથા વિનામૂલ્યે ઓપરેશન શિબિરનું આયોજનરાજશ્રી પોલીફીલ તથા સેવા રૂરલ ઝઘડિયા ના ઉપક્રમે આંખ તપાસ તથા વિનામૂલ્યે ઓપરેશન શિબિરનું આયોજન

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

આજુબાજુના ગામોના કુલ ૧૮૭ દર્દીઓએ શિબિરનો લાભ લીધો

રાજશ્રી પોલીફીલ તથા સેવા રૂરલ ઝઘડિયા ના ઉપક્રમે
આંખ તપાસ તથા વિનામૂલ્યે ઓપરેશન શિબિરનું આયોજન કરવામા આવ્યુ હતુ .
રાજશ્રી પોલીફીલ ઝઘડિયા તાલુકાના બામલ્લા ગામ પાસે આવેલી બી. કે. બિરલા ગ્રુપ ની કંપની છે. કંપની સમયાંતરે વિવિધ સમાજ લક્ષી પ્રવૃત્તિઓ કરતી રહેતી હોય છે. ઉમલ્લા મુકામે આવેલ સોમેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે આંખ તપાસ તથા વિનામૂલ્યે ઓપરેશન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ શિબિરમાં ઉમલ્લા તથા આજુબાજુના ગામોના કુલ ૧૮૭ દર્દીઓએ શિબિરનો લાભ લીધો હતો. કુલ ૨૮ દર્દીઓને મોતીયાના ઓપરેશન માટે રીફર કરવામાં આવ્યા હતા અને કુલ ૧૦ દર્દીઓને માંડવી મુકામે ઓપરેશન કરવા માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. કુલ ૬૩ નંગ ચશ્માનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું તથા ૨૫ લોકોને દવાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યુંહતુ .

રિપોર્ટ :જ્યોતિ જગતાપ , રાજપીપલા

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )