છોટા ઉદેપુરમાં શ્રીજી ફાઉન્ડેશન ના પ્રમુખ સોનલ દેસાઈ તથા તેમની ટીમ ની બહનોએ સ્લમ વિસ્તારમાં જઈ ફૂડ વિતરણ કર્યુ

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

આજરોજ છોટા ઉદેપુરમાં શ્રીજી ફાઉન્ડેશન ના પ્રમુખ સોનલ દેસાઈ તથા તેમની ટીમ ની બહનોએ સ્લમ વિસ્તારમાં જઈ ફૂડ વિતરણ કર્યુ.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )