અંકલેશ્વર ખાતે આર.એસ.એસ,દ્વારા રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા વર્ધક ઉકાળા નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં મોટી સંખ્યા માં લોકો લાભ લીધો

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

અંકલેશ્વર ખાતે આર.એસ.એસ,દ્વારા રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા વર્ધક ઉકાળા નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં મોટી સંખ્યા માં લોકો લાભ લીધો હતો 

અંકલેશ્વર  રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ સેવાવિભાગ દ્વારા   આરોગ્યવિભાગ દ્વારા બનાવવામાં આવેલ  રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા વર્ધક ઉકાળા નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું આર.એસ.એસ,દ્વારા શહેર ના ચૌટા નાકા , તલાવીયાવાડ, ભાંગવાડ, વિસ્તાર માં ઉકાળા નું વિતરણ કર્યું હતું મોટી સંખ્યા માં લોકો એ  લાભ  લીધો

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )