દાંતા તાલુકાની ખેરોજ પ્રાથ. શાળા
જયાં…., શિક્ષકો અને ગામલોકોના સહયોગથી બાળકોનું શ્રેષ્ઠ, ઘડતર થાય છે.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

તિથી ભોજનના દાતાઓનું ૬ વર્ષનું વેઇટીંગ
લીસ્ટભ અન્યુ ગામો માટે પ્રેરણાદાયી

ગણીત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં ખેરોજ પ્રાથમિક શાળાના
વિદ્યાર્થીઓ રાજયકક્ષા સુધી પહોંચ્યા્. બાળકોના ઘડતરમાં મમ્મી -પપ્પા અને પરિવાર પછી શાળાના શિક્ષકોની ભૂમિકા બહુ મહત્વ ની હોય છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પોતાના શિક્ષકોને પ્રેરણાદાયી અને આદર્શ માનતા હોય છે. શિક્ષકોનું આચરણ અને પ્રતિભા જોઇને વિદ્યાર્થીઓ તેને અનુસરતા હોય છે. શિક્ષકો જયારે સમર્પણભાવે કામ કરે ત્યા રે સફળતા જાણે સામેથી આવી મળે છે. આજે વાત કરવી છે એવી એક સરસ શાળાની જયાં બાળકો ઉત્સાતહ, આનંદ અને સંસ્કારરો સાથે સરસ શિક્ષણ મેળવે છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાતના તાલુકા મથક દાંતાથી ત્રણેક કિ.મી. ના અંતરે ખેરોજ ગામમાં પ્રાથમિક શાળા છે. અહીં ધોરણ ૧ થી ૮ માં કુલ ૩૨૩ બાળકો અભ્યામસ કરે છે. શાળામાં અભ્યાાસ કરતા દિકરા-દિકરીઓનું પ્રમાણ લગભગ સરખુ છે. આ શાળામાં ખેરોજ ગામના તેમજ આસપાસના અંતરિયાળ વિસ્તાેરોમાંથી વિદ્યાર્થીઓ ભણવા આવે છે. અંતરિયાળ વિસ્તાેરોમાંથી વિદ્યાર્થીઓને લાવવા-લઇ જવા માટે સરકારશ્રી દ્વારા ઉપલબ્ધણ ટ્રાન્સાપોર્ટેશનનની સુવિધા અન્વીયે પાંચ વાહનો મુકવામાં આવ્યા છે. શાળામાં જરૂરી તમામ ભૌતિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધર છે. ખેરોજ ગામના લોકોને શિક્ષણનું મહત્વૂ બહુ સારી રીતે સમજાયું છે. શાળાના વિકાસ અને બાળકોના શ્રેષ્ઠો ઘડતર માટે ગામલોકો હમેશાં તત્પહર રહે છે. ગામલોકો શાળાના શિક્ષકો સાથે સંકલનમાં રહી બાળકોની શૈક્ષણીક પ્રગતિ અને તેના રસ-રૂચિથી માહિતગાર રહે છે એટલુ જ નહી શાળાને કોઇ સહયોગની જરૂર હોય તો ગામલોકો ઉત્સાાહભેર મદદરૂપ બને છે. દા.ત. બાળકોને રમવાના મેદાન માટે શાળા સંકુલમાં આવેલ ટેકરી તોડવાની હોવાથી ગામના લોકોએ પોતાના ટ્રેકટર અને માણસો મુકી આશરે બે લાખનો ખર્ચ સ્વેડચ્છા એ કરી સરસ મેદાન બનાવી આપ્યુંન. મહત્વરની વાત એ છે કે આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને મહિનામાં ઓછામાં ઓછુ એકવાર તિથિ ભોજન સ્વ રૂપે પૌષ્ટીવક આહાર મળે તે માટે વર્ષ ૨૦૧૩માં શાળાના શિક્ષકોએ ગામલોકોને વાત કરી ને તરત જ ગામલોકો શાળામાં એકત્ર થયા..... દાતાઓના નામની નોંધણી શરૂ થઇ. વર્ષ ૨૦૧૩માં નોંધણી થયેલ દાતાઓનું લિસ્ટશ વેઇટીંગ લિસ્ટે બની ગયું. છેલ્લાઇ સાત વર્ષથી ખેરોજ ગામની પ્રાથમિક શાળામાં મહિનામાં ઓછામાં ઓછુ એકવાર તિથીભોજન આપવામાં આવે છે. તિથીભોજનમાં ચોખ્ખાા ઘીની વાનગીઓ આપવામાં આવે છે. ઉપરાંત સરકારશ્રીની દૂધ સંજીવની યોજના અન્વંયે બાળકોને દરરોજ પ્રાર્થના પછી ૨૦૦ મિ.લી. બનાસડેરીના પૌષ્ટીાક દૂધના પાઉચ અને બપોરે મધ્યા્હન ભોજન આપવામાં આવે છે. શાળામાં સંસ્કારો અને શિસ્ત સાથે વિદ્યાર્થીઓનું ઘડતર કરવામાં આવે છે. સમગ્ર સ્કુખલ કેમ્પ સમાં સરસ સ્વભચ્છકતા જોવા મળી. આંખો બંધ કરીને સરસ પ્રાર્થના કરતા વિદ્યાર્થીઓને જોઇને આનંદ થાય. મન બોલી ઉઠે વાહ...., કોઇ વિદ્યાર્થીને અભ્યા સ અંગે જરાપણ મુંઝવણ હોય તો હાથ ઉંચો કરી વિનયપૂર્વક શિક્ષકને પ્રશ્ન પુછી લે છે. આ શાળાના શિક્ષકો વાત્સભલ્યયભાવથી વિદ્યાર્થીઓને બેટા કહીને જ બોલાવે છે. શાળામાં અભ્યા સ કરતા દિકરા-દિકરીઓના મરક મરક હસતા ચહેરા જોઇને જ સમજી જવાય કે આ શાળામાં આનંદ, ઉત્સાભહ અને જ્ઞાન ચોમેર પથરાયેલ છે. શાળાના શિક્ષકો માટે પણ આપોઆપ જ માન થઇ જાય છે કે કેટલુ કાળજીથી બાળકોને સાચવીને ઘડતર કરે છે......iii

વિદ્યાર્થીઓ વાંચનમાં રસ કેળવે તે માટે પુસ્ત.કો આપવામાં આવે છે. દરરોજ એક વિદ્યાર્થી પ્રાર્થના સમયે પુસ્તરકમાં તેણે શું વાંચ્યુા, પુસ્તાકના લેખક કોણ છે, પુસ્તથકમાંથી તેને શું જાણવા મળ્યું, શું ફાયદો થયો તે જણાવે છે.
શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ રસપૂર્વક ભણે છે અને બમણા રસથી શિક્ષકો ભણાવે પણ છે એટલે જ તો ગણીત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં ખેરોજ પ્રાથમિક શાળા રાજયકક્ષા સુધી પહોંચી છે. ઓછા પાણીથી વધુ ખેતી કરી શકાય તે માટે શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ બાયોડિગ્રેડેબલ હાયડ્રેજેલ નામની કુતિ બનાવી રાજયકક્ષા સુધી સફળતાપૂર્વક પહોંચ્યા્ છે.
શાળાનાં આચાર્યા રાજશ્રીબેન પટેલ શું કહે છે…..,
અમારી શાળામાં બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે કાળજીપૂર્વક પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. ગામલોકોના સહયોગથી વર્ષ ૨૦૧૩ થી આજદિન સુધી મહિનામાં ઓછામાં ઓછુ એકવાર બાળકોને તિથિ ભોજન તરીકે પૌષ્ટી૧ક ભોજન આપવામાં આવે છે. આ શાળાને વિવિધ એવોર્ડ પણ મળ્યા છે.
ગામલોકો શું કહે છે….., શાળા વ્યવવસ્થાળપન કમિટીના અધ્યેક્ષશ્રી ઇબ્રાહીમભાઇ માંકણોજીયા કહે છે કે શાળાની પ્રગતિ માટે ગામલોકો હમેશાં તત્પમર હોય છે. શાળામાં શિક્ષકો પણ સારૂ ભણાવે છે. અભરામભાઇ વગદીયા કહે છે કે આસપાસના અંતરિયાળ વિસ્તાયરોમાંથી બાળકોને લાવવા-લઇ જવા માટે સરકારશ્રી દ્વારા ટ્રાન્સેપોર્ટેશનની સુવિધા માટે પાંચ વાહનો મુકવામાં આવ્યાઅ છે. દાઉદભાઇ રાજેભાઇ માંકણોજીયા કહે છે કે શિક્ષકો બાળકોને સારૂ ભણાવે છે એટલે તો ગણીત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં અને રમતોમાં શાળા રાજયકક્ષા સુધી પહોંચી છે.
વિકાસના આ યુગમાં બાળકોને સારી રીતે ભણાવીએ. બનાસકાંઠા જીલ્લાંમાં મબલખ દૂધ ઉત્પા દન થાય છે ત્યાઆરે બાળકોને દૂધ, ઘી- પોષણ આહાર આપીને તંદુરસ્તલ અને શક્તિશાળી બનાવીએ. કૂપોષણના દૂષણને નિવારવા આપણે સૌ સહભાગી બનીએ.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )